Chính sách bán hàng
Chính sách mua 20 Bài tặng 1 Bài

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Toàn bộ các khách hàng đã và đang sử dụng bài kiểm tra tính cách

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Khách hàng sử dụng số lượng bài kiểm tra tính cách cộng dồn tính từ ngày kích hoạt dịch vụ đạt 20 bài trở lên.
Chính sách này không áp dụng cùng với các chính sách khác và không giới hạn số lần với mỗi một khách hàng.

PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Khi khách hàng đã mua 20 bài test thì tài khoản của quý khách tự động sẽ được tặng 1 bài kiểm tra miễn phí.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách theo thời gian phù hợp với môi trường, pháp luật của Việt Nam và sẽ thông báo đến toàn bộ khách hàng qua email.
Chính sách cam kết chất lượng dịch vụ

Chính sách cam kết chất lượng dịch vụ là cam kết giữa HRnavi (sau đây được gọi là "chúng tôi") và khách hàng là những người sử dụng Bài kiểm tra tính cách của HRnavi (sau đây được gọi là "khách hàng"). Cam kết này quy định trách nhiệm và chính sách hoàn tiền của chúng tôi trong trường hợp chúng tôi không đáp ứng được những cam kết này. Bản cam kết nhằm thể hiện rõ mong muốn tạo sự tin tưởng và giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ.

1. Nội dung cam kết

Chúng tôi cam kết tỉ lệ đúng trung bình của bài kiểm tra tính cách sẽ đạt trên 80%. Trong trường hợp bài kiểm tra tính cách của chúng tôi không đạt đúng được như tỉ lệ đã cam kết, chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí sử dụng Bài kiểm tra cho khách hàng.

2. Đối tượng áp dụng

 • Tất cả các Khách hàng kích hoạt tài khoản từ ngày chính sách này được áp dụng.
 • Thời điểm xem xét chất lượng dịch vụ là 6 tháng từ ngày kích hoạt tài khoản hoặc khi tổng số bài kiểm tra đạt 100 bài (tùy điều kiện nào đến trước).

3. Điều kiện áp dụng và mức hoàn phí

 • Khách hàng có nhu cầu đánh giá chất lượng kiểm tra và có kết quả Đánh giá mức độ chính xác của bài kiểm tra thấp hơn mức cam kết tại mục 1.
 • Mức hoàn phí: 100% giá trị dịch vụ Khách hàng đã sử dụng
 • Chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng mà khách hàng đã dùng để thanh toán dịch vụ trước đó.

4. Phương thức đánh giá mức độ chính xác của bài kiểm tra

 • Định kỳ, chúng tôi sẽ thực hiện rà soát thời gian sử dụng hoặc số lượng Bài kiểm tra mà Khách hàng đã sử dụng, và lập danh sách những khách hàng đáp ứng được quy định tại mục 2.
 • Chúng tôi sẽ gửi email thông báo nhằm yêu cầu khách hàng đánh giá chất lượng của Bài kiểm tra.
 • Những khách hàng đánh giá chưa hài lòng với chất lượng dịch vụ, Chúng tôi sẽ lên kế hoạch và cùng Khách hàng triển khai việc Đánh giá lại mức độ chính xác của Bài kiêm tra.
 • Khách hàng cần thực hiện đánh giá tỷ lệ chính xác của từng bài kiểm tra, và tính ra mức tỷ lệ trung bình, cũng là kết quả Đánh giá mức độ chính xác của bài kiểm tra.

5. Phương thức đánh giá mức độ chính xác của bài kiểm tra

 • Khách hàng có nghĩa vụ hủy tất cả các kết quả Bài kiểm tra bởi Khách hàng và cam kết bằng văn bản, được xem như một trong các cơ sở để Chúng tôi hoàn tiền.
 • Đồng thời Khách hàng cần cam kết không thực hiện bất kỳ khiếu kiện nào đối với dịch vụ của Chúng tôi.
 • Sau khi hoàn tiền, Chúng tôi được xem như hoàn tất nghĩa vụ cung cấp dịch vụ, có quyền thực hiện xóa bỏ tài khoản sử dụng dịch vụ của khách hàng, và có quyền từ chối cung cấp bản sao kết quả Bài kiểm tra vì bất cứ lý do gì.
 • Sau khi khách hàng nhận lại số tiền được hoàn, đồng nghĩa với việc phải duy trì thực hiện cam kết này với Chúng tôi, và Chúng tôi có quyền yêu cầu sự can thiệp từ phía luật pháp nếu phát hiện bất kỳ sự vi phạm cam kết của Khách hàng.
 • Chúng tôi hiểu rằng yêu cầu hoàn tiền thể hiện việc Khách hàng không thỏa mãn với chất lượng dịch vụ, vì vậy Chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ trong tương lai cho Khách hàng.

※CÁC LƯU Ý

 • Chính sách này không áp dụng đồng thời với các chính sách khác và mỗi khách hàng chỉ được áp dụng một lần duy nhất.
 • Bản Đánh giá mức độ chính xác của bài kiểm tra chỉ hợp lệ khi có xác nhận của 2 bên.
 • Trường hợp khách hàng không hoàn tất việc xác nhận kết quả Đánh giá mức độ chính xác của bài kiểm tra thì sau 3 ngày chúng tôi được miễn trách nhiệm hoàn phí cho khách hàng

6. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách theo thời gian phù hợp với môi trường, pháp luật của Việt Nam và sẽ thông báo đến toàn bộ khách hàng qua email.

7. Thời gian bắt đầu áp dụng

Chính sách này chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2018.